KONKURS „ZDJĘCIE Z WAKACJI”

Wrzesień 1, 2016

Masz ciekawe zdjęcie wakacyjne? Pochwal się nim i wygraj fototapetę z dowolną grafiką!

Weź udział w konkursie – polub nasz Fanpage i zamieść na naszym profilu jedno zdjęcie z Twoich wakacji

Zdjęcia można zamieszczać do 31.09.2016, wygra zdjęcie, które zbierze najwięcej lajków do 31.10.2016

Pamiętaj, że musisz być autorem zdjęcia

REGULAMIN KONKURSU

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zdjęcie z wakacji” i jest zwany dalej  „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma PIKSEL – pracownia reklamy Leszek Kamiński, ul. Bukowa 30A 87-500 Rypin, NIP: 8921370262
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Fanpage www.facebook.com/pikselrypin/ w okresie 01.09.2016 – 31.10.2016.

2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych warunków:
 • polubienie Fanpage Organizatora www.facebook.com/pikselrypin/
 • zamieszczenie na profilu FB Organizatora jednego zdjęcia z wakacji w okresie 01.09.2016 – 30.09.2016
 • uczestnik konkursu musi być autorem zdjęcia
 1. Zwycięzcę konkursu wyłoni zdobycie największej ilości „Lubię to” przy zamieszczonym zdjęciu do 31.10.2016

3

NAGRODY

 1. Nagrodą jest wydruk wielkoformatowy – fototapeta o maksymalnych wymiarach 5mx2,7m. Grafika i rozmiar wydruku do wyboru przez Zwycięzcę konkursu, z zastrzeżeniem dostarczenia zdjęcia o właściwej rozdzielczości (minimum 300 dpi). Montaż fototapety nie obejmuje nagrody, może zostać wykonany odpłatnie.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu pięciu dni roboczych od zakończenia Konkursu poprzez portal społecznościowy Facebook.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Za przekazanie nagrody odpowiedzialny będzie Organizator.

4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania konkursu na profilu FB Organizatora.